Brug for hjælp?
Ring 28 7000 96!

Marketing Automation i mindre virksomheder?

Marketing Automation i mindre virksomheder?

Marketing Automation er da kun noget, man har brug for i store virksomheder. Store virksomheder, hvor der er ansat adskillige mennesker i både salg- og marketingafdelingen, og hvor man har et budget, der er stort nok til at understøtte den dyre software. Er det ikke?

Nej! Marketing Automation er i allerhøjeste grad også noget, der giver god fornuft i både mindre og faktisk ofte også i helt små virksomheder.

I princippet er de eneste tre krav for, at Marketing Automation giver mening faktisk, at:

  1. du har et salgbart produkt.
  2. der er et marked for dit produkt.
  3. der er så mange potentielle kunde, at du ikke kan nå at ringe til dem alle på en formiddag.

Kan du opfylde disse krav? Også selvom din virksomhed ikke er stor?
Man kan se sådan på det, at jo mindre en virksomhed, man har, desto færre personer er der også til at udføre de mange opgaver, der følger med at drive virksomhed. Priserne på software er i dag også i et niveau, hvor selv helt små virksomheder meget hurtigt kan finansiere deres investering med den meromsætning, som de kan hente ved at sætte tingene i system og automatisere deres salgs- og markedsføring.

Er man kun én eller to personer om at udføre alle opgaver, har man i sagens natur mange kasketter på. Det kan derfor være svært at holde fokus salgs- og markedsføringsopgaverne; specielt hvis der egentlig er rigeligt med kunder, der er villige til at betale for éns tid lige nu.

Og lige præcist hér kan Marketing Automation sikre, at dit salg ikke går i stå og du risikerer pludselig at stå uden opgaver efter en travl periode.

Tankerne bag Marketing Automation bygger på Livscyklus Marketing, som kan deles op i tre processor:

  • Tiltræk kunder – denne proces handler som udgangspunkt om at gøre dig synlig over for netop de potentielle kunder (leads), som du allerhelst vil sælge til. Dine leads skal vise interesse for netop det produkt eller den ydelse, som du tilbyder og takke ja til at høre mere om
  • Sælg – faktisk så handler salgs-processen absolut mest om at gøre dine leads bevidste om, hvor vidt dit produkt er det rigtige for dem lige nu. Dette sker via ”Lead Nurturing Flows”, hvor du via en række automatiserede og planlagte henvendelser holder kontakt med dine leads og ud fra deres reaktion herpå identificerer, hvilke leads du skal fokusere dine tilbud på.
  • WOW – det er hér, hvor du har mulighed for at gå den ekstra mil i forhold dine kunder og sikre, at de også vælger dig næste gang og måske endda også vælger at anbefale dig i deres netværk og omgangskreds.

LinkedIn
Follow by Email
RSS